بهبود کارایی

تمرینات بهبود عملکرد ورزشی یا بهبود کارایی، رویکردی برای تمرین است که به ورزشکاران کمک می‌کند تا به اهداف عملکردی مورد نظر خود دست یابند. این برنامه‌ها طوری طراحی شده‌اند تا سطح تناسب اندام شما را به منظور بهبود توانایی شما در انجام یک ورزش خاص بهبود بخشد. این شامل تمرینات اصلاحی و ترمیمی، تمرینات قدرتی، تمرینات آماده‌سازی و قلبی‌عروقی، تکنیک‌ها و تمرینات ورزشی خاص، توصیه‌های تغذیه‌ای، تمرینات ذهنی و روانی، و مسئولیت پذیری و… می‌باشد.