پشت

پشت انسان قسمت وسیعی از بدن انسان را تشکیل می‌دهد که از بالای باسن آغاز می‌شود و تا پشت گردن و شانه‌ها ادامه می‌یابد. و آن سطحی است در خلاف جهت سینه و همچنین ستون مهره‌ها در این ناحیه قرار دارند.

ستون فقرات: ویژگی عمدهٔ پشت، ستون مهره‌هاست که به صورت طولی از مهره‌های صدری تا مهره‌های کمر ادامه دارد.

ماهیچه‌های پشت: ستون فقرات توسط هفت گروه ماهیچه، شامل ماهیچهٔ تراگذار که حرکت بین مهره‌های منفرد را تسهیل می‌کند، احاطه شده‌است.

وظایف پشت: ساختار پیچیدهٔ پشت حمایت لازم از سر و بالاتنه را فراهم می‌کند. قسمت پایینی پشت (مهره‌های کمر) انعطاف‌پذیری لازم برای خم و راست شدن را ایجاد می‌کند.

درد پشت: پشت شامل اعصاب داخلی، استخوان‌ها، ماهیچه‌ها، تاندون‌ها و رباط هاست که هر کدام می‌توانند منشأ درد باشند. درد پشت دومین درد شایع در میان بزرگسالان است (اولین آن سردرد است).

اعضای پشت: شش‌ها در قفسهٔ سینه قرار دارند و تا پشت قفسهٔ سینه گسترش یافته‌اند، و همین امر است که امکان شنیدن صدای تنفس از پشت را فراهم می‌کند.(گوش دادن به صدای تنفس از پشت در پزشکی و برای تشخیص بیماری، کاربرد فراوان دارد.)

سطح پشت: پوست پشت انسان نسبت به قسمت‌های ضخیم‌تر است و همچنین پایانه‌های عصبی کمتری دارد. به نظر می‌رسد این قسمت موی کمتری نسبت به سینهٔ انسان دارد، هرچند که استثنائاتی نیز وجود دارد. قسمت بالای مرکزی پشت، قسمتی است که اغلب انسان‌های معمولی نمی‌توانند به‌طور فیزیکی لمسش کنند و احساس خارش در این ناحیه یک مشکل- هر چند کوچک -محسوب می‌شود.

پشت

قایقی درازکش روی میز

برای دسترسی به این محتوا باید میانبر افزایش حجم و عضله‌سازی (Shortcut to Size) داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
پشت

عضلات پشت با هالتر

برای دسترسی به این محتوا باید میانبر افزایش حجم و عضله‌سازی (Shortcut to Size) داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
پشت

قایقی معلق با طناب

برای دسترسی به این محتوا باید میانبر افزایش حجم و عضله‌سازی (Shortcut to Size) داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
پشت

اره ای با کتل بل تک دست

برای دسترسی به این محتوا باید میانبر افزایش حجم و عضله‌سازی (Shortcut to Size) داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
پشت

اره ای با دمبل تک دست

یک میز تخت را انتخاب کرده و در هر طرف آن یک دمبل متناسب با توانایی خود قرار دهید. زانو…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
پشت

اره‌ای با هالتر ایستاده

یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را با دو دست بگیرید. طوری هالتر را…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
پشت

زیر بغل تی بار

وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه تی بار قرار دهید. روی دستگاه قرار گرفته و از ناحیه کمر…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
پشت

اره‌ای با دستگاه اسمیت

ارتفاع هالتر دستگاه اسمیت را کمی پایین تر از زانوها تنظیم کرده و آن را با دو دست بگیرید. طوری…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
پشت

زیر بغل تی بار خوابیده

وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه تی بار خوابیده قرار دهید. روی دستگاه قرار گرفته و دسته های…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی