همسترینگ

ماهیچه‌ همسترینگ (به انگلیسی: Hamstring muscles) شامل سه ماهیچه در ناحیه پشت استخوان ران هستند. وترهای این ماهیچه‌ها به استخوان‌های ساق پا(درشت نی یا نازک‌نی یا هر دو استخوان) اتصال دارند. عمل اصلی این گروه از ماهیچه‌ها، خم کردن (فلکسیون) زانو است. کشیدگی همسترینگ همانند کشیدگی ماهیچه چهارسر رانی، باعث اختلال در عملکرد مفصل زانو می‌گردد که میزان آن به شدت آسیب بستگی دارد. این ماهیچه‌ها، از طریق عصب سیاتیک عصب دهی می‌شوند.

سه ماهیچه‌ای که در پشت ران، عضلات همسترینگ را به وجود می‌آورند عبارتنداز:
ماهیچه نیم‌وتری
ماهیچه نیم‌غشایی
ماهیچه دوسر رانی

انتهای ماهیچه‌های نیم غشایی و نیم وتری به درشت نی و انتهای ماهیچه دوسر رانی به هر دو استخوان ساق اتصال دارد. ماهیچه‌های همسترینگ علاوه بر خم کردن زانو که عمل اصلی آن‌ها است، در چرخش زانو نیز دخالت دارند. ماهیچه دوسر رانی در چرخش خارجی و دو ماهیچه دیگر (نیم وتری و نیم غشایی) در چرخش داخلی زانو نقش دارند. عمل دیگر این ماهیچه‌ها صاف کردن(اکستانسیون) مفصل ران است چون سه ماهیچه‌ی همسترینگ دو مفصلی هستند (به جزء سر کوتاه دوسر رانی) به زیر لگن متصل هستند و در چرخش قدامی/خلفی لگن و اصلاح ساختار پوسچر کمر و بدن موثر هستند.

همسترینگ

صبح بخیر

این محتوا برای افرادی که اشتراک دارند، قابل مشاهده است.
سطح: متوسط
نوع تمرین: وزنه برداری قدرتی
همسترینگ

ددلیفت رومانیایی

یک هالتر تخت انتخاب کرده و وزنه متناسب با توانایی خود را روی آن قرار دهید. هالتر را از روی…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
همسترینگ

پشت پا نشسته با دستگاه

برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پشت پا نشسته احتیاج دارید. اهرم دستگاه را متناسب با قد خود تنظیم…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
همسترینگ

ددلیفت تک پا

در یک دست یک کتل بل با وزن متناسب با توانایی خود بلند کرده و آن را به صورت آویزان…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
فهرست