کول

ماهیچه ذوزنقه‌ای (به انگلیسی: Trapezius muscle) ماهیچه تخت و سطحی است که در ناحیه بالای پشت قرار دارد و به راحتی بین استخوان کتف و ستون فقرات قابل لمس است؛ و دارای چهار قسمت است. در بعضی منابع آن رابه سه قسمت بالایی، میانی و تحتانی تقسیم کرده‌اند.

ماهیچه ذوزنقه‌ای از خط پس‌گردنی فوقانی (sup. nuchal line)، رباط پس‌گردنی، برجستگی پس‌سری بیرونی (Ext. occipital protuberance) و زوائد خاری مهره‌های C۷ تاT۱۲ منشأ می‌گیرد.

انتهای این ماهیچه در سطح خلفی یک سوم خارجی ترقوه (کلاویکول)، زائده اخرمی (آکرومیون) و خار کتف است.

قسمت بالای ماهیچه ذوزنقه‌ای: بالا بردن کتف (اسکاپولا)،
قسمت پایین ماهیچه ذوزنقه‌ای: پایین بردن کتف،
بالا و پایین ماهیچه ذوزنقه‌ای: چرخش کتف و بالا بردن بازو،
وسط ماهیچه ذوزنقه‌ای: عقب و داخل بردن کتف، نزدیک شدن دو کتف به هم.

کول

کول با کش بدنسازی

برای شروع تمرین، کش بدنسازی را زیر پاهای خود قرار داده به شکلی که هنگام گرفتن دسته ها دست ها…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
کول

شراگ با هالتر

در حالی که یک هالتر را در دست گرفته راست بایستید، به شکلی که فاصله پاها از هم به اندازه…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

کول با دمبل

در هر دست یک دمبل گرفته و راست بایستید. دمبل ها را طوری در دست بگیرید که کف دست ها…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

شراگ با دستگاه اسمیت

هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران ها قرار بگیرد. وزن متناسب با توانایی…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

کول با دمبل تک دست

یک دمبل در دست گرفته و راست بایستید. دمبل را طوری در دست بگیرید که کف دست به سمت خودتان…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

شراگ با هالتر از پشت

در حالی که یک هالتر را از پشت در دست گرفته راست بایستید، به شکلی که فاصله پاها از هم…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

کول با سیم کش

دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک میله به آن متصل کنید. میله مستقیم را…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

شراگ با سیم کش

پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک دسته بزرگ به آن متصل کنید. دسته…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

شراگ با دمبل

در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست ها باید رو به بدن…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
فهرست