بهبود کارایی

MFT28: Military Fitness Trainer

تناسب اندام نظامی

برنامه MFT28 یک درگیری جزئی نیست، یک جنگ همه جانبه است. نماد تناسب اندام جهانی و تکاور سابق ارتش آمریکا، گرگ پلیت، شما را با تمرینات جدید، یک برنامه غذایی منحصر به فرد، تمرینات با شدت بالا و استراتژی‌های تمرینی که هرگز امتحان نکرده‌اید، به چالش خواهد کشید. خود فعلی خود را دور بریزید و برای یک خود جدید آماده باشید!

تمرین‌های روز اول برنامه

تمرین سینه صبح

ست ترکیبی

تمرین ها را پشت سر هم با حداقل استراحت و 90 ثانیه استراحت بین ست ها اجرا کنید.

شنا دست باز

3 ست، 10 تکرار (بدون استراحت)

شنا روی دستگاه اسمیت

3 ست، 40 تکرار (استراحت 90 ثانیه.)

ست ترکیبی

تمرین ها را پشت سر هم با حداقل استراحت و 90 ثانیه استراحت بین ست ها اجرا کنید.

پرس سینه با دمبل

3 ست، 24 تکرار (بدون استراحت)

فلای سینه با دمبل

3 ست، 8 الی 12 تکرار (استراحت 90 ثانیه.)

ست ترکیبی

تمرین ها را پشت سر هم با حداقل استراحت و 90 ثانیه استراحت بین ست ها اجرا کنید.

پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت

3 ست، 8 الی 12 تکرار (بدون استراحت)

شنا مچ برعکس روی سطح بلند

3 ست، 8 الی 12 تکرار (استراحت 90 ثانیه.)

تمرین سینه و شکم عصر

ست ترکیبی

تمرین ها را پشت سر هم با حداقل استراحت و 45 ثانیه استراحت بین ست ها اجرا کنید.

شنا دست باز

3 ست، 5 تکرار (بدون استراحت)

شنا روی دستگاه اسمیت

3 ست، 20 تکرار (استراحت 45 ثانیه.)

ست ترکیبی

تمرین ها را پشت سر هم با حداقل استراحت و 45 ثانیه استراحت بین ست ها اجرا کنید.

پرس سینه با دمبل

3 ست، 20 الی 25 تکرار (بدون استراحت)

فلای سینه با دمبل

3 ست، 20 الی 25 تکرار (استراحت 45 ثانیه.)

ست ترکیبی

تمرین ها را پشت سر هم با حداقل استراحت و 90 ثانیه استراحت بین ست ها اجرا کنید.

پول اور با دمبل

3 ست، 20 الی 30 تکرار (بدون استراحت)

کراس اور از پایین

3 ست، 20 الی 25 تکرار (استراحت 90 ثانیه.)

مدت برنامه
4 هفته
سطح برنامه
پیشرفته
تجهیزات مورد نیاز
تجهیزات باشگاهی
تعداد تمرین در هفته
11
برنامه غذایی
دارد
برنامه مکمل
دارد

شما دو تمرین مقاومتی را در هر روز تمرینی انجام خواهید داد: یک جلسه عضله‌سازی صبح و یک جلسه چربی‌سوزی عصر. برنامه MFT28 سطح کلی تناسب اندام و آمادگی جسمانی شما را به طور اساسی بهبود می‌بخشد. در این برنامه توده عضله و حجم خواهید ساخت، قدرت به دست می‌آورید، استقامت عضلانی را افزایش خواهید داد، چربی از دست می‌دهید، استقامت خود را افزایش داده و از هر نظر سریع‌تر و بهتر می‌شوید. در پایان این برنامه شما به یک جنگجو تبدیل خواهید شد، حتی اگر یک سرباز نباشید.

مدت برنامه 4 هفتهتعداد تمرین در هفته 11سطح برنامه پیشرفتهتجهیزات مورد نیاز تجهیزات باشگاهیقیمت
169,000 تومان
با خرید این محصول، به صورت دائمی به این برنامه و بیش از 1200 مقاله و ویدئو و موزیک و ... دسترسی خواهید داشت.

سایر برنامه‌ها

رشد شما با یک برنامه استاندارد شروع می‌شود